Jei yra problema, yra ir sprendimas!

NUOSTATAI. KURIU PASAKĄ APIE GAMTĄ

Aplinkosauginio kūrybinio konkurso
KURIU PASAKĄ APIE GAMTĄ
(3-8 klasių moksleiviams)

 nuostatai

 

Aplinkosauginio kūrybinio konkurso KURIU PASAKĄ APIE GAMTĄ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, dalyvius, Konkurso reikalavimus, organizavimo ir vertinimo tvarką.

I.  Konkurso tikslai.

 • padėti moksleiviams pažinti jų gyvenamąją vietovę, juos supantį kraštovaizdį per jausmus, emocijas, analizę ir patyriminį pažinimą.
 • skatinti mokinių domėjimąsi kraštovaizdžiu, ugdyti gamtos saugojimo kompetencijas;
 • ugdyti moksleivių gebėjimus kūrybiškai išreikšti kraštovaizdžio pažinimo žinias ir jas perteikti taip, kad jos būtų suprantamos bendraamžiams ir jaunesniems, priešmokyklinio amžiaus  ir 1-4 klasių vaikams.

II. Konkurso dalyviai.

Konkurso dalyviai -  Vilniaus miesto 5-8 klasių moksleiviai.

III. Konkurso objektas.

 • Konkurso objektas: pasaka, eilėraštis, komiksas, piešinys, minčių žemėlapis, brėžinys, žemėlapis, galvosūkis, spalvinimo užduotis ir/ar kiti kūriniai skirti darželinukų ir 1-4 klasių mokinių švietimui gamtos pažinimo ir kraštovaizdžio srityje. Geriausi kūriniai bus publikuojami knygelėje.

Siūloma kūrybinė seka:

1. Gerai apžiūrėti kasdieninę savo aplinką: tai, ką matome kiekvieną dieną pro langą, eidami į mokyklą, parduotuvę ar pan., leisdami laiką su draugais.

 1. Apgalvoti, kokie gamtiniai ir kokie žmogaus sukurti dariniai matomi,
 2. kurie iš jų Jums, artimiesiems, kitiems žmonėms ar gyvūnams, augalams yra svarbūs ir kodėl?
 3. kokie mokykliniai dalykai aplinkui ir ką apie juos gali papasakoti daugiau.

3.  Aprašyti ar nupiešti konkrečią vietą (vaizdą pro langą, kelionę į mokyklą, savo kiemą, parką, mišką, paupį ar paežerę ir pan., kur dažnai lankaisi):

a)dabar

b)prieš 20 ir daugiau metų (ką papasakotų Tavo tėveliai, o gal - seneliai, o gal - kaimynai)

c)po20 metų (koks būtum Tu pats ir kaip atrodytų tuomet ta pati vieta, ką Tu pats pakeistum, ką pakeistų kiti žmonės, o ką - gamta...)

Galima pasirinkti kelionę laiku į vieną pusę arba abi...

 

 1. Literatūros (pasakos, eilėraščio) ir/ar vizualinio meno (piešimo ir pan.) priemonėmis perteikti jausmus ir emocijas, kurias mums ir/ar mūsų artimiesiems sukelia supantis kraštovaizdis:
 2. Įsivaizduok, kad esi Burtininkas ir gali keisti Tave supančią aplinką taip, kad ji bus sveikesnė, švaresnė, patogesnė, malonesnė, gražesnė, labiau įkvepianti Tau, Tavo draugams po 20 ir daugiau metų, arba, pamojavus burtininko lazdelei – grįžk į praeitį, pajausk praeities dvasią ir sugebėk įdomiai atskleisti, ką Tu ar Tavo išgalvotas veikėjas  jautė, matė, veikė Tavo aprašomoje vietovėje prieš 20 ir daugiau metų.
 3. Paprašyk senelių, tėvų, kitų suaugusiųjų, kad pasidalintų prisiminimais ir atvaizduok tai.
 4. Pamąstyk, koks esi Tu, kas Tau svarbu, kaip gyveni, ką veiki, kaip keliauji, ką valgai ir pan... ir kokios Tavo gyvenimo ir veiklos pasekmės atsispindi vietovėje, kiek jos svarbios kraštovaizdžio pokyčiams ir tai perteik savo kūrinyje.
 5. Pagalvok, ar tai, ką sukūrei įdomu ir suprantama 6-11 metų vaikams. Verta ir pasitreniruoti, parodyti savo kūrinį jaunesniems.
 6. Sugalvok kūrinio pavadinimą.

 

 1. Kūrybinė seka ir Kūrinys gali būti ir kitokie. Pavyzdžiui, tai gali būti užduotis (galvosūkis, labirintas, paveiklslas spalvinimui ir kt.),  žemėlapis, komiksas ar kt. įdomi ugdymo priemonė 6-11 metų vaikams. Pats sugalvok ir kūrybiškai atskleisk kraštovaizdžio pažinimo temą.

 

Apimtis.

Literatūrinio kūrinio apimtis – ne daugiau vienas - pusantro A4 formato lapo, parašyto lietuvių kalba, naudojant ,,Times New Roman” šriftą, 12 pt dydį bei pusantro arba dvigubą tarpą tarp eilučių.

Vaizduojamojo meno priemonėmis atlikto kūrinio apimtis - A4 - A3 formato popieriaus lakštas

IV. Konkurso laikas ir vieta.

Konkursas vyksta nuo 2020 m. spalio 1 dienos iki 2020 m. lapkričio 8 d.
Konkurso laureatų darbai bus spausdinami knygelėje vaikams KURIU PASAKĄ APIE GAMTĄ, kuri bus išplatinta Vilniaus miesto mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

V. Darbų vertinimas.

Darbus vertina komisija. Komisijos nariai:

 1. Giedrė Godienė, mokslų daktarė. Mokslo kryptys – Visuomeninė geografija ir Fizinė geografija ir kraštotvarka;
 2. Lijana Kanarskienė, VšĮ “Problemų sprendimo centras” direktorė, projekto koordinatorė.
 3. Užsiregistravusiųjų į konkursą moksleivių pedagogai.

Vertinant darbus bus atsižvelgiama į darbų turinio ir formos originalumą, kūrybiškumą, išmonę, nuoširdumą, meniškumą bei savarankiškumą. Taip pat bus atsižvelgiama į originalų temos atskleidimą, darbų informatyvumą, autoriaus ekologinį suvokimą.

 

VI. Darbų panaudojimas

Konkurso geriausi darbai bus publikuojami knygelėje, skirtoje 6-11 metų vaikams.

Į leidinį pateks 10-15 skirtingų vaikų kūrinių kartu su užduotėlėmis ir iliustracijomis (formatas A4, iš viso 24 psl.) Knygelės KURIU PASAKĄ APIE GAMTĄ tiražas - 4000 egz.

 

VI. Darbų  siuntimas

Siunčiant darbą būtina nurodyti dalyvio vardą ir pavardę, klasę, mokyklos pavadinimą, kontaktinį telefoną ir elektroninio pašto adresą.

Rašinius siųsti elektroniniu paštu ekologijaprojektai@gmail.com, dėl piešinių perdavimo susisiekti tel. + 370 618 77378.

Duomenų apsauga. Metodinė pagalba
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 įtvirtintų principų: teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas;
Metodinė pagalba:
https://gamtosknyga.lt/leidinys/krastovaizdzio-pazinimo-pradzia/

Fotokonkurso “Laikas keičia Žemę” katalogas

https://gamtosknyga.lt/leidinys/1023/

VII. Apdovanojimai.

Konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, o laureatai (10-15 darbų autoriai) prizais, knygelėmis, kurioje bus išspausdinti geriausiai projekto tikslus atspindintys atsiųsti darbai.

Kai kurie darbai bus spausdinami laikraštyje ŽALIASIS PASAULIS, VAKARO ŽVAIGŽDELĖ žurnale.

VII. Organizatoriai ir rėmėjai.

 • Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
 • VšĮ „Problemų sprendimo centras“.
 • VAKARO ŽVAIGŽDELĖ redakcija
 • ŽALIASIS PASAULIS laikraštis

Registracija į projektą: ekologijaprojektai@gmail.com, tel. + 370 618 77378.