Jei yra problema, yra ir sprendimas!

KURIU PASAKĄ APIE GAMTĄ. Papildoma informacija

REGISTRUOKIS Į PROJEKTĄ

“KURIU PASAKĄ APIE GAMTĄ”

 

Projektu metu bus parengta spaudai ir 4000 egz. tiražu atspausdinta užduočių ir pasakojimų knygelė „Kuriu pasaką apie gamtą“, kurios autoriai Vilniaus miesto moksleiviai, o knygelės skaitytojai ir naudotojai – priešmokyklinio amžiaus  ir 1-4 klasių darželių ir mokyklų vaikai.

Kuo projektas unikalus?
Į projektą bus įtraukti tiek 6-11 metų vaikai, tiek 1-10 klasių moksleiviai. Projekto metu kūrybinėmis priemonėmis bus ugdomas pagarbus, atsakingas požiūris į kraštovaizdį, vaikų pagarba savo gyvenamajai aplinkai, gamtai, noras prisidėti prie jos išsaugojimo. Projektas gali būti tarpdisciplininio mokymo dalis (integruojant literatūros, dailės, IT, geografijos, istorijos, biologijos ir kt. dalykų medžiagą), ugdo kūrybišką ir kritišką mąstymą, atskleidžia mokleivių suvokimą ir įsisąmonintas žinias. Tikimasi, kad projektas paskatins susimąstyti, koks yra Mūsų/Jūsų kraštovaizdis ir ką turėtume nuveikti, kad jo pokyčiai mums ir gamtai būtų priimtini.


Tikimasi, kad 5-10 klasių moksleiviai, kurie dalyvaus projekte didžiuosis savo pirmaisiais kūriniais apie gamtą, kūrybinio proceso metu domėsis kraštovaizdžiu, išsakys ir suformuos savo pirmuosius įspūdžius sąlytyje su vietove, gamta, o knygelės skaitytojai susipažins su įvairiais kraštovaizdžio pažinimo būdais, sužinos, kas aktualu vyresniems vaikams, kaip mūsų gyvenamoji vieta keičiasi, veikia mūsų veiksmus ir kaip atspindi mus pačius, kaip būtina stengtis patiems, norint ją patogią, įdomią, gražią, sveiką ir švarią išsaugoti ateities kartoms.

Kraštovaizdį galima pažinti įvairiais būdais.Šio projekto ir knygelės tikslas – padėti moklseiviams pažinti jų gyvenamass vietoves, kraštovaizdį  ir mokyti perteikti savo žinias ir pažinimo būdus bei metodus mažesniems draugams.

Kraštovaizdis yra gamtos ir žmonijos veiksnių kūrinys. Tai – visa, kas mus supa: žmonių suvokiama vietovė, kurios pobūdį nulėmė gamtos ir (arba) žmonijos faktorių veikimas ir sąveika. Jis apima visą teritoriją ir erdvę – miestus bei miestelius, kaimų vietoves, miškus ir vandenis. Konceptualiai kraštovaizdį sudaro gamtiniai dariniai (reljefo formos, augalija ir kt), žmogaus sukurti dariniai (statiniai, kaimai ir miestai, žemės naudmenos, infrastruktūra),ryšiai tarp įvairiausių darinių (procesai), vertybės ir vertės, kurias vietovėms suteikia žmogus.

Tam tikras kraštovaizdis gyvuoja konkrečiu laiku konkrečioje erdvėje. Intensyvėjant ūkinei veiklai, globalėjant pasauliui, spartėjant gyvenimo tempui, silpėjant žmonių ryšiui su vietove, kraštovaizdžio įvairovė, savitumas, jo vertingosios savybės nyksta.

Visas kraštovaizdis, kiekviena vietovė turi vertę. Kraštovaizdis svarbus visiems kaip krašto, tautos tapatybės, asmeninės ir visuotinės gerovės, gyvenimo kokybės dalis. Visi esame kraštovaizdžio kūrėjai. Tai yra bendras turtas, jo vertei ir tapatumui išsaugoti reikalingos visų mūsų pastangos.  Kiekvienas turi ne tik teisę į kokybišką kraštovaizdį, bet ir pareigą prisidėti prie jo apsaugos, tvarkymo.

Sužinokite daugiau apie kraštovaizdį ir kraštovaizdžio pokyčių stebėseną:

https://gamtosknyga.lt/leidinys/krastovaizdzio-pazinimo-pradzia/

Fotokonkurso “Laikas keičia Žemę” katalogas

https://gamtosknyga.lt/leidinys/1023/