Jei yra problema, yra ir sprendimas!

Aplinkosauginio švietimo knygelė „Žaliųjų akinių paslaptis“

Išsamiau apie leidinį

„Žaliųjų akinių paslaptis“ – smagi istorija apie tinkamą atliekų tvarkymą. Spalvingoje knygelėje gausu užduočių, kurios ne tik moko rūšiuoti buityje susidarančias atliekas bei saugoti gamtą, bet ir lavina įvairius gebėjimus.

Leidinyje nagrinėjant gamtosauginę temą stengiamasi ugdyti įvairius gebėjimus – knygelė sudaryta taip, kad padėtų aprėpti svarbiausias ugdymo sritis, ir, jas plėtojant, suteiktų vaikui svarbių žinių, ugdytų vertybines nuostatas. Ypač atsižvelgiama į šias pradinį ugdymą sudarančias sritis: socialinį ir gamtamokslinį ugdymą (vaizduojant vaikams įprastus daiktus mokoma pažinti ir tausoti gamtinę aplinką, suprasti gamtos–žmogaus–miesto erdvės ryšį), matematinį ugdymą (lavinami gebėjimai skaičiuoti, loginis mąstymas), meninį ugdymą (tobulinamas spalvų ir formų suvokimas: per meną vaikai įtraukiami į mokymosi procesą), kalbinį ugdymą (lavinami teksto suvokimo gebėjimai, plėtojama kultūrinė patirtis). Ugdomos vertybinės nuostatos (pilietinis sąmoningumas, kritinis mąstymas, gebėjimas spręsti problemas, atsakomybė už savo elgesį).

 

 

 

 

 

 

Atgal