Jei yra problema, yra ir sprendimas!

Personalo dokumentai maitinimo įmonėms

 

Kyla sunkumų tvarkant su restorano ar kavinės veikla susijusią dokumentaciją? Palengvinkite sau darbą įsigydami svarbiausius maitinimo įmonėse reikalingus dokumentus.

Pakete pateikti svarbiausių dokumentų metodiniai pavyzdžiai: darbo tvarkos taisyklės ir jų priedai, profesinės etikos ir etiketo taisyklės.

Dokumentus paruošė ilgametė darbo teisės konsultantė-lektorė Glorija Genovaitė Duškinienė.

 

Paketo kaina tik 35 Eur(+ 9 proc. PVM).

 

Jeigu visi dokumentai nėra reikalingi, įsigykite atskirai:

·         Tvarkos taisyklės be priedų 17 Eur;

·         Tvarkos taisyklės su priedais 20 Eur;

·         Profesinės etikos ir etiketo taisyklės 15 Eur;

·         Pareiginiai nuostatai po 4 Eur.

* Kainos nurodytos be PVM (pridedamas 9 proc. PVM).

 

Paketą išsiųsime el paštu.

 

 

Turinys

 

1. Darbo tvarkos taisyklės

1.1. Darbo tvarkos taisyklių priedai

2. Profesinės etikos ir etiketo taisyklės

 

3. Pareiginiai nuostatai:

3.1. Restorano veiklos direktoriaus

3.2. Rinkodaros ir pardavimų direktoriaus

3.3. Restorano projektų vadovo

3.4. Restorano vyr. buhalterio

3.5. Restorano vadybininko

3.6. Restorano renginių organizatoriaus

3.7. Restorano pamainos administratoriaus

3.8. Restorano vyr. administratoriaus

3.9. Restorano vyr. technologo

3.10. Gamybos šefo

3.11. Konditerio

3.12. Vyriausiojo virėjo

3.13. Virėjo

3.14. Barmeno

3.15. Barmeno-baristos (kavos ruošimo specialisto)

3.16. Barmeno-someljė (vyno meniu priežiūros specialisto)

3.17. Padavėjo

3.18. Indų plovėjo

3.19. Virtuvės patarnautojo

3.20. Restorano vairuotojo-tiekėjo

 

DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TURINYS

 

1.      Įžanga

2.      Bendroji dalis

3.      Įmonės (restorano) struktūra, veiklos organizavimas

4.      Priėmimo į darbą tvarka

5.      Atleidimo iš Darbo ir Darbo sutarties nutraukimo įforminimas

6.      Darbo laikas. Poilsio laikas. Atostogos ir jų suteikimo tvarka. Darbo užmokestis, priedai, premijos, garantijos ir kompensacijos

7.      Darbuotojų skatinimas. Drausminės nuobaudos ir jų taikymas. Darbuotojų sauga ir sveikata

8.      Darbuotojų materialinė atsakomybė.Konfidenciali įmonės informacija. Darbo ginčai   

9.      Įmonės (restorano) dokumentų tvarkymas ir apskaita (raštvedyba). Įmonėje gaunamų raštų registravimas ir paskirstymas vykdyti. Raštų, sutarčių, kitų dokumentų pasirašymas

10.  Parengtų raštų, direktoriaus įsakymų, įgaliojimų registravimas, saugojimas, siuntimas. Įmonės (restorano) organizacinės-tvarkomosios veiklos dokumentų sąrašai (Dokumentacijos planas)

 

DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PRIEDAI

 

1. Priedas    Prašymo priimti į darbą pavyzdys

2. Priedas    Darbo sutarties metodinis pavyzdys

3. Priedas    Darbuotojo bandomojo laikotarpio adaptacijos ar mokymo vertinimo rezultatų lentelės pavyzdys

4. Priedas    Darbuotojo bandomojo laikotarpio rezultatų įvertinimoakto pavyzdys

5. Priedas    Įspėjimoapie atleidimą iš darbo, kai išbandymo rezultatai nepatenkinami

6. Priedas    Prašymo atleisti iš darbo pavyzdys

7. Priedas    Pasiūlymo nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu pavyzdys

8. Priedas    Susitarimo nutraukti darbo sutartį pavyzdys

9. Priedas    Prašymo išleisti kasmetinių atostogų pavyzdys

10. Priedas  Darbo su kasos aparatu tvarka

11.Priedas   Suminės darbo laiko apskaitos tvarka

12.Priedas   Materialinių vertybių saugojimo ir darbuotojų materialinės atsakomybės nustatymo nuostatai

13.Priedas  Materialinių vertybių perėmimo akto pavyzdys

14 Priedas  Materialinės atsakomybės sutarties pavyzdys

15 Priedas  Materialinės atsakomybės su grupe darbuotojų (solidariosios atsakomybės) sutarties pavyzdys

16 Priedas  Konfidencialios informacijos saugojimo sutarties pavyzdys

17 Priedas  Darbuotojų sąžiningumo (lojalumo) deklaracija

18 Priedas  Aktas apie Darbo drausmės pažeidimą

19 Priedas  Reikalavimo pasiaiškinti dėl padaryto darbo drausmės pažeidimo pavyzdys

20 Priedas  Dokumentacijos planas

 

Susisiekite e. p. psc@pscentras.lt, tel. 8 618 77 378, 8 603 38 430.