Jei yra problema, yra ir sprendimas!

Priklausomybės konsultantų rengimo kursai


 

Mokymų programos tikslas: suorganizuoti priklausomybės konsultantų rengimo mokymus pagal Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo neformaliojo mokymo programą, suderintą su Respublikiniu priklausomybės ligų centru ir parengtą pagal 2018 m. rugsėjo 7 d. LR SAM įsakymą Nr. V-989.
               
Mokymų programa siekiama:

  • Supažindinti su alkoholio vartojimo rizikos klasifikacija, alkoholio vartojimo įpročių vertinimo metodais, rizikingą elgesį mažinančiomis priemonėmis.
  • Supažindinti su priklausomybės nuo alkoholio psichologiniais ir elgesio ypatumais, mokytis atpažinti probleminį vartojimą.
  • Atskleisti konsultantų galimybes padėti asmenims, žalingai vartojantiems ar priklausomiems nuo alkoholio.
  • Supažindinti su konsultavimo principais, ugdyti ir lavinti nuostatas ir bendravimo įgūdžius, padedančius nukreipti asmenis profesionaliai pagalbai.
  • Suteikti žinių apie pagrindinius pagalbos planavimo principus priklausomybių srityje.


Mokymų dalyviams išduodamas kvalifikacinis priklausomybės konsultanto pažymėjimas.

Mokymai, 70 val. teorinė dalis  vyks kontaktiniu būdu – 8 dienos (8.30-17.15 val.)
Mokymų pradžia - balandžio mėn.
Vieta - Vilnius.

Dalyviai mokymų metu bus vaišinami kava, arbata, užkandžais ir pietumis.

Supervizijos 20 val. vyks nuotoliu.

Mokymų kaina 1 asmeniui – 800 Eur

Registruotis:

https://2023Priklausomybių_konsultantai
 

Registracija baigiama surinkus mokymuose 20 asmenų grupę. Mokymų programa bus persiųsta užsiregistravusiems dalyviams.


Kontaktai pasiteirauti: tel. +370 61877378, lijana@elnet.lt