Jei yra problema, yra ir sprendimas!

Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti atliekas tvarkančioms įmonėms, jų kontrolė ir atsakomybė

Aprašymas

Pagal šiuo metu galiojančius aplinkosauginius reikalavimus (atliekų tvarkymą reglamentuoja daugiau negu 30 teisės aktų)atliekas tvarkančios įmonės privaloregistruotis Atliekas tvarkančių įmonių registre, turėti tinkamai parengtą ir suderintą projektinę dokumentaciją, gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus ir vykdyti juose nustatytas sąlygas, turėti suderintus Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planus ir laidavimo draudimo sutartis ar banko garantijas, vykdyti veiklą vadovaujantis Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniais reglamentais, vesti apskaitą ir teikti ataskaitas bei vykdyti kitas atliekas tvarkančioms įmonėms nustatytas pareigas.


Seminaro tikslas – supažindinti atliekas tvarkančias įmones su aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, pateikti išsamią ir susistemintą informaciją apiepakuočių, apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, alyvų, transporto priemonių bei kitų atliekųtvarkymą, tinkamą atliekų tvarkymo organizavimą bei kitų pareigų vykdymą, pateikti praktines rekomendacijas dėl šių pareigų vykdymo, atsižvelgiant į specialius kiekvienos įmonės poreikius.

 

Seminaro lektorius – LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vedėjas.

 

 Seminaras skirtas:

-          pakuočių, apmokestinamųjų gaminių (padangų, akumuliatorių, galvaninių elementų, vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro, degalų arba tepalų filtrų,automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių),baterijų ir akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, alyvų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių bei kitas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams, vadovams, aplinkosaugos specialistams, ekologams.

Temos

Seminaro turinys:

 

1. Teisės aktai, reglamentuojantys pakuočių, apmokestinamųjų gaminių (padangų, akumuliatorių, galvaninių elementų, vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro, degalų arba tepalų filtrų,automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių),baterijų ir akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, alyvų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių bei kitų atliekų tvarkymą.

2. Atliekų tvarkymo reglamentavimas, atliekų tvarkymo būdai ir atliekas tvarkančių įmonių registracija.

3. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir statinio projekto Aplinkos apsaugos dalis.

4. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimas, atnaujinimas, koregavimas ir panaikinimas.

5. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo sąlygos, Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planai.

6. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijų išdavimas, sustabdymas ir panaikinimas.

7. Pirminė atliekų apskaita, Atliekų apskaitos metinė ataskaita, Pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo įmonės darbo žurnalas.

8. Atliekų surinkimas, saugojimas, naudojimas, šalinimas, apdorojimas, pakavimas, ženklinimas, pavojingų atliekų lydraštis.

9. Atliekų vežimui (eksportui) nustatyti reikalavimai.

10. Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės rūšys bei tarifai. apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų tvarkymas, tvarkymo užduotys.

11. Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymas ir išbraukimas iš sąrašo.

12. Pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) išdavimas.

13. Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymas.

14. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas.

15. Alyvų atliekų tvarkymas.

16. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas.

17. Atliekas tvarkančių įmonių kontrolė ir atsakomybė.

18. Atsakymai į klausimus.

Papildoma informacija

Seminaro kaina – 270 Lt + PVM

Į seminaro kainą įskaičiuota: seminaro medžiaga (spausdintas leidinys ir kompaktinis diskas), seminaro pažymėjimas, kava, arbata, pietūs. Seminaro metu teikiamos asmeninės konsultacijos.  
 
Seminaro planuojama trukmė: 10.00 – 15.30 val.


Dalyviai už seminarą gali mokėti mokestiniu pavedimu VšĮ “Problemų sprendimo centras”, įm. k. 300039853, PVM kodas LT100001965515, a. s. LT677300010085467199, arba atvykę į seminarą, sumokėti grynais.

Teirautis ir registruotis tel. (8 5) 216 38 18,  mob. tel. (8 618) 77 378. el. p. lijana@elnet.lt arba psc@pscentras.lt.

 

Trukmė: 6 ak. val.

Kaina: 270+PVM

Pavadinimas Data Miestas Kaina Registracija
Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti atliekas tvarkančioms įmonėms, jų kontrolė ir atsakomybė2010-09-09Vilnius270+PVMRegistruotis
Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti atliekas tvarkančioms įmonėms, jų kontrolė ir atsakomybė2010-10-08Klaipėda270+PVMRegistruotis
Galite komentuoti seminarą, užpildę žemiau esančią formą.
Vardas *:
El. paštas:
Komentaras *: