Jei yra problema, yra ir sprendimas!

EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS 2014‒2020 METŲ PROGRAMINIAME LAIKOTARPYJE PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS NUOSTATAS

Aprašymas

„Daugiau Europos už tuos pačius pinigus!“ – tai
2014‒2020 m. programinio laikotarpio moto

Seminaro tikslas – supažindinti su Europos Sąjungos (ES) 2014–2020 metų programinio laikotarpio bendrosiomis sąlygomis, esminėmis Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) reglamento ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programosnuostatomis, pateikti ES paramos panaudojimo pagal EŽŪFKP reglamento reikalavimus praktinio taikymo pavyzdžių, remiantis 2014–2020 metų programinio laikotarpio teisynu ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos įgyvendinimo patirtimi.

 

Lietuvoje startuoja 20142020 metų ES programinis laikotarpis: kaimo vietovių gyventojams, žemės ūkio sektoriaus atstovams, valdžios institucijų, mokslo ir viešųjų įstaigų darbuotojams, kitiems galimiems EŽŪFKP paramos gavėjams pravartu žinoti, kokios yra ES paramos panaudojimo galimybės pagal EŽŪFKP reglamente nustatytas sąlygas, kaip pasinaudojant EŽŪFKP parama tinkamai planuoti žemės ūkio verslo plėtrą, gerinti kaimo bendruomenių gyvenimą, kartu užtikrinant veiklos, vykdytos 2007‒2013 metų programiniame laikotarpyje, tęstinumą.

 

Lektorė Daiva Kiminaitė: turi per dešimt metų ES paramos administravimo valstybės įstaigose patirtį. Dalyvavo Lietuvos pasirengimo 20142020 metų ES programiniam laikotarpiui darbe: Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties projekto ir su ES paramos administravimu susijusių nacionalinių teisės aktų projektų rengime koordinuojant Finansų ministerijai. Baigusi Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistrantūros studijas.

Temos

10.00–11.00

1.        2014‒2020 metų programinio laikotarpio ES teisynas – Sanglaudos politikos reglamentai: Bendrųjų nuostatų reglamentas (BNR), Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo, Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo reglamentai ir jų esminės nuostatos.

2.        Nacionaliniai teisės aktai ir strateginiai dokumentai, nustatantys ES paramos panaudojimą 2014‒2020 metų programiniame laikotarpyje: Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014‒2020 metų veiksmų programa; programų ir projektų administravimo ir įgyvendinimo taisyklės.

11.00‒12.00

3.        Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos turinys.

12.00–13.00 Pietų pertrauka

13.00–14.30

4.        Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) administravimo taisyklių pagrindinės nuostatos.

5.        Įgyvendinimo taisyklės: „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“, „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, „Investicijos į materialųjį turtą“, LEADER, „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, kt.

14.30–15.00 Kavos pertrauka

15.00–16.30

6.        EŽŪFKP paramos esminiai skirtumai 2007‒2013 metų ir 2014‒2020 metų programiniuose laikotarpiuose.

7.        Paramos paraiškų pagal KPP priemones priėmimo 2014–2015 metais tvarkaraštis.

8.        ES paramos panaudojimo pagal KPP pasirinktų Lietuvos kaimo plėtros prioritetų tikslines sritis praktinio taikymo pavyzdžiai.

9.        Naudingos internetinės nuorodos.

10.    Konsultacijos, atsakymai į galimų EŽŪFKP paramos pareiškėjų klausimus.

 

Papildoma informacija

Kaina 85 Eur + PVM (įskaičiuota dalomoji medžiaga, konsultacija, dalyvio pažymėjimas, pasivaišinimas kava / arbata)

Kaina su pietumis 91 Eur + PVM

                        

Teirautis ir registruotis tel. (8 5) 216 38 18, mob. tel. (8 618) 77 378, (8 603) 38 430, el. p. psc@pscentras.lt.

 

Už seminarą mokėti mokestiniu pavedimu: VšĮ „Problemų sprendimo centras“, įm. k. 300039853, PVM kodas LT100001965515, a. s. LT677300010085467199. Įspėjus apie neatvykimą likus mažiau negu 3 d. d. iki seminaro arba nepranešus, pinigai negrąžinami.

 

Kaina: 85 Eur + PVM

Pavadinimas Data Miestas Kaina Registracija
EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS 2014‒2020 METŲ PROGRAMINIAME LAIKOTARPYJE PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS NUOSTATAS2015-09-22Klaipėda, viešbučio Park Inn by Radisson konferencijų salė (Minijos g. 119)85 Eur + PVMRegistruotis
EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS 2014‒2020 METŲ PROGRAMINIAME LAIKOTARPYJE PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS NUOSTATAS2015-09-10Vilnius, ŽEMAITĖS viešbučio konferencijų salė (Žemaitės g. 15)85 Eur + PVMregistracija baigta
EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS 2014‒2020 METŲ PROGRAMINIAME LAIKOTARPYJE PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS NUOSTATAS2015-09-29Kaunas, BEST WESTERN Santakos viešbučio konferencijų salė (J. Gruodžio g. 21)85 Eur + PVMRegistruotis
Galite komentuoti seminarą, užpildę žemiau esančią formą.
Vardas *:
El. paštas:
Komentaras *: