Jei yra problema, yra ir sprendimas!

EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS 2014‒2020 METŲ PROGRAMINIAME LAIKOTARPYJE PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014‒2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS NUOSTATAS

Aprašymas

 

„Daugiau Europos už tuos pačius pinigus!“ – tai
2014‒2020 m. programinio laikotarpio moto

Seminaro tikslas – supažindinti su Europos Sąjungos (ES) 2014–2020 metų programinio laikotarpio bendrosiomis sąlygomis, esminėmis EJRŽF reglamento ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014‒2020 metų veiksmų programos nuostatomis, pateikti ES paramos panaudojimo pagal Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) reglamento reikalavimus praktinio taikymo pavyzdžių, remiantis 2014–2020 metų programinio laikotarpio teisynu ir 2007–2013 metų programinio laikotarpio patirtimi Lietuvos žuvininkystės sektoriuje.

 

Lietuvoje startuoja 20142020 metų ES programinis laikotarpis: žuvininkystės sektoriaus atstovams, valdžios institucijų, mokslo ir viešųjų įstaigų darbuotojams, kitiems galimiems EJRŽF paramos gavėjams pravartu žinoti, kokios yra ES paramos panaudojimo galimybės pagal EJRŽF reglamente nustatytas sąlygas, kaip pasinaudojant EJRŽF parama tinkamai planuoti žuvininkystės verslo plėtrą, kartu užtikrinant veiklos, vykdytos 2007‒2013 metų programiniame laikotarpyje, tęstinumą.

Lektorė Daiva Kiminaitė turi per dešimt metų ES paramos administravimo valstybės įstaigose patirtį. Dalyvavo Lietuvos pasirengimo 20142020 metų ES programiniam laikotarpiui darbe: Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties projekto ir su ES paramos administravimu susijusių nacionalinių teisės aktų projektų rengime koordinuojant Finansų ministerijai. Baigusi Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistrantūros studijas.

Temos

10.00–11.00

1.        2014‒2020 metų programinio laikotarpio ES teisynas – Sanglaudos politikos reglamentai:Bendrųjų nuostatų reglamentas (BNR), Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo, Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo reglamentai ir jų esminės nuostatos.

2.        Nacionaliniai teisės aktai ir strateginiai dokumentai, nustatantys ES paramos panaudojimą 2014‒2020 metų programiniame laikotarpyje:Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014‒2020 metų veiksmų programa; programų ir projektų administravimo ir įgyvendinimo taisyklės.

11.00‒12.00

3.        Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014‒2020 metų veiksmų programos turinys.

12.00–13.00 Pietų pertrauka

13.00–14.30

4.        Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014‒2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių pagrindinės nuostatos.

5.        Įgyvendinimo taisyklės ir jų projektai, rengiami pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014‒2020 metų veiksmų programą.

14.30–15.00 Kavos pertrauka

15.00–16.30

6.        Kitos EJRŽF lėšomis finansuojamos programos ir jų įgyvendinimo taisyklės.

7.        2007‒2013 metų ir 2014‒2020 metų programinių laikotarpių esminiai skirtumai Lietuvos žuvininkystės sektoriuje.

8.        ES paramos panaudojimo pagal EJRŽF reglamente nustatytus Sąjungos prioritetus praktinio taikymo pavyzdžiai.

9.        Naudingos internetinės nuorodos.

10.    Konsultacijos, atsakymai į galimų EJRŽF paramos pareiškėjų klausimus.

 

Papildoma informacija

Kaina 85 Eur + PVM (įskaičiuota dalomoji medžiaga, konsultacija, dalyvio pažymėjimas, pasivaišinimas kava / arbata)

Kaina su pietumis 91 Eur + PVM

                        

Teirautis ir registruotis tel. (8 5) 216 38 18, mob. tel. (8 618) 77 378, (8 603) 38 430, el. p. psc@pscentras.lt.

 

Už seminarą mokėti mokestiniu pavedimu: VšĮ „Problemų sprendimo centras“, įm. k. 300039853, PVM kodas LT100001965515, a. s. LT677300010085467199. Įspėjus apie neatvykimą likus mažiau negu 3 d. d. iki seminaro arba nepranešus, pinigai negrąžinami.

Kaina: 85 Eur + PVM

Pavadinimas Data Miestas Kaina Registracija
EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS 2014‒2020 METŲ PROGRAMINIAME LAIKOTARPYJE PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014‒2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS NUOSTATAS2015-09-07Vilnius, ŽEMAITĖS viešbučio konferencijų salė (Žemaitės g. 15)85 Eur + PVMRegistruotis
Galite komentuoti seminarą, užpildę žemiau esančią formą.
Vardas *:
El. paštas:
Komentaras *: