Jei yra problema, yra ir sprendimas!

Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus turinčioms įmonėms, jų kontrolė ir atsakomybė

Aprašymas

Seminaro tikslas– supažindinti TIPK leidimus turinčias įmones su aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, pateikti išsamią ir susistemintą informaciją apiereikalavimus aplinkos oro ir vandens apsaugai, nuotekų tvarkymui, mokesčiams už aplinkos teršimą ir gamtos išteklius, gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, susidarančių atliekų tvarkymui ir išmetamų arba išleidžiamų teršalų ir atliekų apskaitai bei kitų pareigų vykdymui, pateikti praktines rekomendacijas dėl šių pareigų vykdymo, atsižvelgiant į specialius kiekvienos įmonės poreikius.

Seminaro lektoriai: aplinkosaugos specialistai Alfredas Skinulis ir Povilas Baltusevičius. Lektoriai sukaupę didelę patirtį konsultuojant ir kontroliuojant taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus turinčias įmones.

Seminaras skirtas:

-  TIPK leidimus turinčių įmonių vadovams, darbuotojams, aplinkos apsaugos specialistams, ekologams.

Temos

Seminaro turinys:

1.      Teisės aktai, reglamentuojantys TIPK leidimus turinčių įmonių veiklą.

2.      Pagrindinės TIPK leidimus turinčių įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąvokos.

3.      Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir statinio projekto Aplinkos apsaugos dalis.

4.      Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimas, atnaujinimas, koregavimas ir panaikinimas.

5.      Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti atliekų tvarkymui:atliekų susidarymas, rūšiavimas, laikinas saugojimas, pakavimas, ženklinimas, perdavimas kitiems asmenims, pavojingų atliekų lydraštis, pirminė atliekų apskaita, Pirminės atliekų apskaitos metinė ataskaita ir t.t.

6.      Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti aplinkos oro apsaugai: į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaita, laboratorinė kontrolė, ataskaitos ir t.t.

7.      Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti vandens apsaugai: vandens paėmimas, paviršinių ir gamybinių/buitinių nuotekų tvarkymas, su nuotekomis išleidžiamų teršalų apskaita, laboratorinė kontrolė, ataskaitos ir t.t.

8.      Mokesčiai už aplinkos teršimą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių, pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių atliekomis. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius.

9.      Gamintojams ir importuotojams nustatytos pareigos

10.  TIPK leidimus turinčių įmonių kontrolė ir atsakomybė

11.  Atsakymai į klausimus.

Papildoma informacija

Seminaro planuojama trukmė: 10.00 – 15.00 val.
Būtina išankstinė registracija.

Dalyviai už seminarą  gali mokėti mokestiniu pavedimu VšĮ “Problemų sprendimo centras”, įm. k. 300039853, PVM kodas LT100001965515, a. s. LT677300010085467199, arba atvykę į seminarą, sumokėti grynais.

Teirautis ir registruotis tel. (8 5) 216 38 18,  mob. tel. (8 618) 77 378 ,  (8 603) 38430 , el. p. psc@pscentras.lt  arba tinklalapyje  www.pscentras.lt

Sertifikacija

2010 08 24 pagal Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. 1V-219, įtraukta į Valstybės tarnautojų  kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Trukmė: 6 ak. val.

Kaina: 300+PVM

Pavadinimas Data Miestas Kaina Registracija
Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus turinčioms įmonėms, jų kontrolė ir atsakomybė2011-09-29Vilnius, RATONDA viešbučio konferencijų salėje (Gedimino pr. 52/1)300+PVMRegistruotis
Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus turinčioms įmonėms, jų kontrolė ir atsakomybė2011-10-27Kaunas, Europa Royale viešbučio konferencijų salėje (Miško g. 11).300+PVMRegistruotis
Galite komentuoti seminarą, užpildę žemiau esančią formą.
Vardas *:
El. paštas:
Komentaras *: