Jei yra problema, yra ir sprendimas!

Papildoma medžiaga seminarui: EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS 2014‒2020 METŲ PROGRAMINIAME LAIKOTARPYJE PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014‒2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS NUOSTATAS