Jei yra problema, yra ir sprendimas!

Papildoma medžiaga seminarui: TIPK ir Taršos leidimų išdavimo aspektai priėmus naujus pakeitimus