Jei yra problema, yra ir sprendimas!

Papildoma medžiaga seminarui: PRAKTINIS SEMINARAS „Pakuotės apskaita. Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimas ir deklaravimas“