Jei yra problema, yra ir sprendimas!

Papildoma medžiaga seminarui: Mokesčių už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių ir už išgautus valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimas. Naujausi pakeitimai