Jei yra problema, yra ir sprendimas!

Papildoma medžiaga seminarui: Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus turinčioms įmonėms, jų kontrolė ir atsakomybė