Jei yra problema, yra ir sprendimas!

Papildoma medžiaga seminarui: Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas. Paraiškos pildymas ir leidimo gavimo procedūros. Naujovės ir pakeitimai